INDEX

 INNHOLD:         

Historisk   oversikt 

Akkerhaugen i gamle dager     

Hva skjer på Akkerhaugen?

Visit Akkerhaugen

NÆRINGSLIV PÅ AKKERHAUGEN

JAKKs BLOGG

Skulpturparken

Country Music 

Norsk politikk

Heavy Metal på Akkerhaugen

Akkerhaugen Rockesamfunn

AKKERHAUGEN SJAKKLUBB

TROMMIS.NO

REVYTEATER        

 Tomter, hus, leiligheter, etc.

Akkerhaugen Skole

Akkerhaugen Sambruksanlegg     IDUNSHALL

Akkerhaugen Vel

Akkerhaugen Båtforening

BRYGGEBUA

Akkerhaugen Ballklubb

Akkerhaugen Bueskytterklubb

Norsjø Wakeboard Klubb

Akkerhaugen Nettvarehus

VÆRET PÅ AKKERHAUGEN

Feriehytter leiligheter, etc.

EGO-KODEN

Kultur - Musikk

Diverse fra Akkerhaugen

Sauar Friskole

Myllargutstugo og Kvernehuset

Myllargutfestivalen.no

M/S TELEMARKEN

Norsjø Hotell

Norsjø Ferieland

Norsjø Vandrehjem og ungdomssenter

Epleblomsten

Frukt -  Bær - Grønt  m.m.

Skandinavisk Bureau A/S

Ruddersafe Maritime Branch

 

 

Google

 

INDEX

Myllargutparken

Liagrendvegen

vis-à-vis Norsjø Ferieland

3812 AKKERHAUGEN 

 

 

 

NY SCENE I PARKEN

Det arbeides med planer om en ny, permanent scene i Myllargutparken

Sparebenkstiftelsen har gitt økonomisk støtte til prosjektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Myllargutstugo

Myllargutstugo vart bygd i slutten av 1700-talet og stod opprinneleg på husmannsplassen Ryntveitkåsa
under Øvre Ryntveit på Akkerhaugen. Det var her "Myllarguten" vart fødd i 1801. Myllarguten, Torgeir Augunsson, vert rekna som den mest særmerkte og namngjetne hardingfelespelaren i landet. Han var telemarking og flytta frå Akkerhaugen til Bø og Seljord og seinare til Åmotsdal og Grungedal. Han blei "oppdaga" av Ole Bull, som skipa til tre konsertar med "Myllarguten" i Bergen i 1849. Etter det heldt han konsertar og i Kristiania og København. Han døydde i Arabygdi i Rauland i 1872.

          Fuglesong i lauveskogen,
     fossebrus i fløymetid,
     fløyteljod seljumogen,
    bjølleklang i bjørkeli,
    vindesus på ville heiar,
    langeleik og barnegråt,
    detta er for sant å seia
    Myllargutens felelåt. 

"Correspondenten" Skien 1.aug. 1855

På slutten av 1800-talet vart huset flytta til Løvland/Plassen.


Huset som stod på Løvlund/Plassen. Det er den høgre delen som er restaurert til "Myllargutstugo".

I 2004 flytta dei huset til den staden der det nå står, i Myllergutparken på Akkerhaugen. Samstundes blei ho restaurert tilbake til si opprinnelege utsjånad.

 

 

Fra TA 04.07.2020

Stolt eier av Møllargutstugo

Møllargutstugo, ligger i rik natur: Nøkkelen til døra var ikke levert tilbake etter utlån, så vi var utelukka fra innsyn i husmannsstua. Det ble derimot plukka søte markjordbær denne solskinnsdagen av, Astrid Merete Sauar, og barna, Ole Kristian (9) og Simen Olai (5). Foto: Svein Aage Johnsen

MØLLARGUTSTUGO, LIGGER I RIK NATUR: NØKKELEN TIL DØRA VAR IKKE LEVERT TILBAKE ETTER UTLÅN, SÅ VI VAR UTELUKKA FRA INNSYN I HUSMANNSSTUA. DET BLE DERIMOT PLUKKA SØTE MARKJORDBÆR DENNE SOLSKINNSDAGEN AV, ASTRID MERETE SAUAR, OG BARNA, OLE KRISTIAN (9) OG SIMEN OLAI (5). FOTO: SVEIN AAGE JOHNSEN

SAUHERAD: Astrid Merete Sauar (47) er utdanna sykepleier og bor på, Oterholt i Bø. Hun er glad i nærkulturen, og er eneeier av tømmerstua der mesterspillemannen, Møllarguten, ble født i 1801. Hennes mormor var trolig en fjern slektning av spillemannen som døde på Rauland i 1872. Møllargutstugo ligger nå i skogkanten rett over for, Norsjø Ferieland, på Akkerhaugen, og kom på plass der under 200 års jubileet for hans fødsel.

Det er forskjellig uttale av navnet på spillemannen, noen sier Myllaran andre, Møllaren. Han ble født og bodde i denne stua som i 1801 sto på husmannsplassen, Kåsa under Ryntveit, nettopp på, Akkerhaugen.

Flyttbar

– Stua er flytta flere ganger?

– Det er den, først fra husmannsplassen der, Møllaren, Torgeir Augundsson, ble født, så til Plassen, under Aamås, der min mormor, som nesten ble hundre år, Anne Aamås, bodde. Jeg kjøpte stua i år 2000, da var den relativ skral, men fikk hjelp av blant annet min mann, Jan Kenneth Tjønnås, leide også profesjonelle for å få husværet i stand. Møllargutstugo, ble stående på kjølelager i omkring ett år for eventuelt å fryse i hjel husbukk i laftestokkene, før den endelig ble frakta hit på traktortilhenger og står nå like ved den nyrestaurerte Holtakverna, fra år 1800. Det påstås at far til spillemannen arbeidet ved denne mølla, forteller Astrid Merete, som også var i dialog med riksantikvaren om økonomisk støtte til vedlikehold.

– Hvor stor er tømmerstua?

– Ikke godt å si eksakt, men en fjorten, femten kvadrat, husmannsboligen med to rom, som ble bygd i slutten av 1700 – tallet, har tre vinduer, slik bodde fattigfolk i gamle dager, mener hun.

Sosialt samvær

Møllargutstugo har blitt en attraksjon i bygda, det har vært kulturelle aktiviteter på tunet foran tømmerstua, kjente musikere har spilt og kveda ved den eldgamle bopelen til Møllarguten, som ble i sin tid, Norges mest kjente spillemann og spilte med blant andre, Ole Bull. Han var et musikalsk geni og begynte å spille fele allerede som tre, fireåring. Mange mener, Møllarguten, løfta slåttemusikken opp fra lokal bygdetradisjon til nasjonal kunst.

– Du leier ut til private?

– Det hender noen spør om å låne stua til for eksempel markante bryllupsdager, bursdager og slikt, lokale krefter stiller villig opp med musikk, i fjor var to unge jenter på plass og underholdt med spill og kveding. Her gjøres mye på dugnad, men større arrangementer må nøye planlegges, kanskje det blir mer av slikt neste år, avslutter hun som tar vare på noe av kulturskatten i, Midt-Telemark.

Svein Aage Johnsen

 

 

 

I MYLLARGUTPARKEN PÅ AKKERHAUGEN 29. JUNI 2018

 

 

Myllargutfestivalen starter fredag 29.juni på Akkerhaugen ved Myllargutstugo rett ovenfor Norsjø ferieland.
Første artistslipp er Arve Tellefsen og Knut Buen!

Arve Tellefsen og Knut Buen har samarbeidt i ei rekke år i høve konsertar der Ole Bull og Myllarguten har vore sentrale hovudemne. Dei har hatt program saman på Oslo Kammermusikkfestival og ved andre høve i hovudstaden , i heimen til Ole Bull på Lysøen, og ellers i ei rekke festspelprogram i ulike delar av landet. Båe er spesiellt opptekne av møtet mellom dei historiske einarane og musikkarven etter Ole Borneman Bull og Torgeir Augundson. Dette vil sjølvsagt også bli det sentrale i konserten i høve opninga av Myllargutparken. Ein kan vel også seia at noko av den same musikarvenskapen som galdt mellom Myllarguten og Ole Bull også er liknande imellom Tellefsen og Buen. Gleda over både verbal og musikalsk formidling er eit kjenneteikn for desse utøvarane, og helst formidla med glimt i auga og sansen for folkeliv i det heile.

Vi slipper flere artister fortløpende og kan røpe at festivalen vil fortsette med musikk og cruise på Telemarken fra 21:00 når programmet ved myllargutstugo er avsluttet.

Vi har begrenset med plasser, så kjøp billett nå!
https://ars.ticketco.events/no/nb/e/myllargutfestivalen_2018

 

Se også https://www.myllargutfestivalen.no/

 

 

 

 

Myllargutparken - Holtakverna

Arbeidet og dugnaden er i gang

Kverna og renna er nå restaurert og testet!

Finansiering av kvernprosjektet:

Norsk Kulturminnefond (132.500,-) Sauherad Kommune

(50.000,-), Dugnad og private tilskudd (82.500)

Totalsum Kr. 265.000,00

Prosjektansvarlig:

Peder Rekkedal, leder, og Johannes Akkerhaugen

 

Bildene nedenfor tatt av reparatør Tore Krossli

20150520_143606.jpgDSCF7559.JPG

DSCF7560.JPGDSCF7562.JPG

DSCF7241.JPG20150529_120659.jpg

DSCF7549.JPG

Mølla er nå testkjørt med korn og klar for drift!

 

 

 

MOTATT 132.500,00 KRONER TIL HOLTAKVENNA

fra Norsk Kulturminnefond

18/6 2014

 

 

 

 

OKTOBER 2013

Vedlikeholdsarbeidet  på Holtakverna er i gang, og ventes ferdig forsommeren 2016

Prosjektansvarlig:  Peder Rekkedal, leder, og Johannes Akkerhaugen

 

 

 

AKKERHAUGENDAGEN

LØRDAG 31. AUGUST 2013

Stor suksess med over 400 besøkende

Arrangør: Akkerhaugen Rocksamfunn

 

 

Fra Myllargutstugo:

Halvor Bringa og Ingvar Skobba forteller om Ryntveitmordet som skjedde på Akkerhaugen i 1904.

 

Se og hør Halvor Bringa synge om Aaste Gunnarsrud:

"Sorgens harpetoner klinger"

"Ryntveitvisa"

JUNI 2012

TIPS TIL SAUHERAD KOMMUNE

KVERNHUSET VED MYLLARGUTSTUGO TRENGER VEDLIKEHOLD IGJEN

Bilder og tips: Johannes Akkerhaugen

 

Telen 16/2 2013

 

 

 

Om Myllargutstugo

 

Akkerhaugen.no har mottatt følgende e-post 21/6 2010:

God dag

Fint opplegg for Akkerhaugen på Internett!!!!.

I teksten om Myllargutstugo er det en feil. Der står det at stua opprinnelig sto på Gunnarsrud.

Dette er under Ånås, men der har den aldri stått. Derimot har den stått på naboeiendommen Ryntveitkåsa, som ligger ca. 70-80 meter unna og tilhører Øvre Ryntveit.

Siden dette kun er 15 minutter unna så har jeg for sikkerhets skyld vært borte å kontrollmålt grunnmurene i går, og det er som jeg sier.

Stua på Gunnarsrud var kvadratisk, målte 4,5 x 4,5 m og hadde bare ett rom, mens den stua som du omtaler har 2 rom og er 6,9 meter lang.

Bagateller kanskje, men dette bør være riktig når du først har skrevet om dette.

God sommer!

Beste hilsen

Peder Arne Kaasin

 

 

 

Vellykket konsert med Henning Kvitnes og Hilde Heltberg på utescenen til Myllargutstugo fredag 30. juni 2006

400 - 500 mennesker møtte opp i det fine sommerværet.

 

Myllargutstugo ligger vis a vis Norsjø Ferieland

Myllargutstugo med scenen i forgrunnen til venstre

Myllargutstugo - hvor Myllarguten ble født.

Holta Mølle ligger 50 meter fra Myllargutstugo. Her ble deler av myllargutfilmen spilt inn 1978/79. Myllarguten var her i sin barndom sammen med sin far som var møller.

 

Kvernhuset ligger like bak Myllargutstugo

 

Program sumaren 2005 
KNUT BUEN SUNDAG 5. JUNI KL. 1400
"Spela og sagt av spelemenn " Knut Buen med hermur og slåttar etter Myllaren, Fykerud 'n ,
Tjønnstaulen og mange fleire.
 Les meir..
”TRISPANN” LAURDAG 9. JULI KL 16.00
”Trispann” presenterer vokalstoff frå mangfaldet av norske folketonar. Dei har viser, stev, 
bånsullar og religiøse folketonar på repertoaret. Trioen har også stofftilfang frå Sverige. 
Les meir..
LOKAL POSTKORTUTSTILLING FRÅ GAMLE SAUHERAD 7. – 10. JULI
Kl 15.00 – 19.00 (Laurdag 14.00 -18.00)
Postkorta frå tidlegare tider viser mykje historie. Dei er eit skattekammer som gjev oss ein glytt
 inn i korleis lokalsamfunnet var i gamle dagar.
”VAMP” - ONSDAG 3. AUGUST KL 19.00 - består av Torbjørn Økland, Øyvind Staveland,
 Calle Apeland og Vidar Johnsen. 
Les meir..
HUNDREÅRSMARKERING FOR UNIONSOPPLØYSINGA 
SUNDAG 21. AUGUST KL. 1600 
Uten union i 100 år – slåttar og tankar
Hardingfelespel med Torgeir Straand, og kåseri med Ingvar Skobba 
Nei til EU – Ja til republikk
Telemark – motstraums i ei globalisert verd 

 

 

Søndag 5. Juni åpnet sesongen 2005 med SØNDAGSMATINÉ

Knut Buen med hermur og slåttar etter Myllarguten, Fykerud'n, Tjønnstaulen og mange fleir.

 

 

           

 

Buen åpnet sesongen

TA, Birgit Espedalen

Årets konsertsesong ved Myllargutstugo på Akkerhaugen er i gang. Med felespill i sol og i regn sørget Knut Buen for det.

Strålende opplagt og iført en unionsbunad lot ikke Buen været legge noe demper på konserten. Snarere tvert imot. Buen kan kunsten å ta ting på sparket og flettet isteden inn flere gode og passende historier mens regnet høljet ned.

TROLSK

Det begynte så bra. Han kommenterte det også selv, spelemannen. Blå himmel og varmt i været. Men under første slått, for øvrig etter Knut Lurås, åpnet himmelen seg. Arrangørene måtte frem med presenning over scene og utstyr, og paraplyene fylte plassen ved Myllargutstugo.

Nå er det likevel noe i det å sitte i regnet og høre på godt felespill. Det ble litt trolsk over det hele. Og en utekonsert er en utekonsert - lite å gjøre med været.

HISTORIER

«Spela og sagt om spelemenn» var navnet konserten hadde fått.

Ved hjelp av fela og gode historier fikk de rundt 50 fremmøtte stifte nærmere bekjentskap med spelemenn som Jørgen Tjønnstaul, Hans og Lars Fykerud, Myllarguten, Knut Lurås, Leiv Sandsdalen med flere. Dette gjennom historier og ved felespill.

Det ble sagt om flere av de nevnte at foruten å være gode spelemenn var de dessuten flinke til å prate for seg.

Lurås kunne snu en situasjon med en god replikk. Han var sårhjerta i det ene øyeblikket og «fúlkjefta» det andre, fortalte Buen. Likeså for Myllarguten - han var visst godt til å svare for seg.

- FLOTT ARENA

Han er godt til å prate, Buen. Med humor og skjemt har han publikums oppmerksomhet. Det var ofte latteren gjallet fra publikum, og applausen satt lett etter slåtter og gangere som ble servert.

Til TA ga han uttrykk for stor glede over å spille ved Myllargutstugo.

- Dette er en flott arena og jeg er svært begeistret for tiltaket som Astrid Merete Sauar har fått til her, roste Buen.

FLERE KONSERTER

Direkte fra Rjukan Rockefestival, der han hadde spilt med gruppa We og knyttet bånd med medlemmene i Gatas Parlament - «de er spelemenn de og, bare spelemenn av i dag», sa Buen - , var det tydelig godt å være i folkemusikkens omgivelser igjen.

Buen var starten. Trispann, med blant andre Aasmund Nordstoga, er fortsettelsen med konsert 9. juli. 21. august rundes det hele av med hundreårsmarkering av unionsoppløsningen, kåseri ved Ingvar Skobba og felespel med Torgeir Straand.

 

Sakset fra VARDEN 4/8 2005:


 


 

 

Vått og vakkert med virtuose Vamp
 

Tramp. Regnvåt damp. Og virtuose Vamp. I skauen ved Norsjø i går.

Det var en flying start. Øyvind Staveland med nesten hysteriske vreng over fiolinstrengene, før resten av gutta stemte i og "Månemannen" fikk det til å vibrere i greinene i skogholtet rett ved Norsjø Ferieland på Akkerhaugen i Sauherad. Bak konserten sto Myllargutstugo, som drives av Astrid Merete Sauar. Navnet er hentet fra det lille huset på plassen som skal være stua som den legendariske hardingfelespilleren Myllarguten ble født i.
 

Mange kom
 

Det er lett å bli forvirret, for i Sauherad finnes det nemlig to forskjellige Myllargutstuger. Felles for begge er at de er flyttet fra sine opprinnelige steder. Mens Myllargutstugo som nå står ved Norsjø altså er den han ble født i, er Møllargutstugo på Evju Bygdetun den hvor han tilbrakte hele ungdommen. Den bittelille forskjellen i navngivningen er som følge av dialektforskjeller i fylket. Nå virket det virket ikke som om folk strevde med å finne fram i går, for her strømmet ung og gammel inn, mellom 450 og 500 personer. Med campingstoler, klappstoler, paraplyer og regnfrakker. De regntunge trærne dannet en kledelig ramme rundt Vamps lidenskapelige musikk som prustet og dampet seg gjennom den våte skogen. Og etter en knapp time begynte sola så vidt å lure seg fram der oppe over trekronene. Folk kunne la seg traktere av bl.a lefse og lapskaus.

Hits i fleng
Vamp har allerede rukket å gjeste Telemark flere ganger tidligere i år, seinest under Telemarksfestivalen og ventes til Porsgrunn senere denne måneden. Bandet som har vært i drift siden tidlig på 1990-tallet har fått en stor tilhengerskare for sin musikk som er bygd på norskspråklig sensuell, uhøytidelig og fengende folkrock utøvd med stor spillelyst og rikholdig instrumentbruk. I oktober ventes neste plate. Foruten catchy trampe-låter, så lager disse musikerne også sitrende panoramaperler av noen ballader hvorav "Høytflyging" basert på oversatte tekster av en pur ung brite som døde under 2.verdenskrig var et høydepunkt. Ellers fikk publikum bl.a høre låter som "Fuglane veit", "Hallo-Adjø", "Briste eller bære", "Emily" og en splitter ny sak "Siste stikk".
 

 

Klippet fra Varden 22/8 2005

 

Munter historietime

Med løs snipp og livlig fele tok to bøheringer folket med på et lite dykk ned i telemarkingens stridige natur.

Selvstendighet eller union. Kongedømme eller republikk? Stridstema for 100 år siden og egentlig like aktuelt i dag. For som lokalhistoriker Ingvar Skobba lakonisk oppsummerte kåseriet og musikkstunden ved Myllargutstugo ved Norsjø i går: kongedømmet er en absurditet og det er ikke gitt at den som fødes inn i kongefamilien har fått de nødvendige egenskaper i vuggegave...
 

Sommerens sist

Denne konklusjonen hentet han fra en leder i Varden tilbake i 1905, for herværende avis var som kjent en meget sterk tilhenger av republikk. For opplyste folk den verdigste statsform. Het det den gang. Rundt 40 tilhørere hadde benket seg i skogslysningen, for å få med seg det som var sommerens siste arrangement ved Myllargutstugo. Inne i den lille trescenen sto Ingvar Skobba og spelemann Torgeir Straand. I behagelig takt avløste de hverandre, slik at Skobbas anekdoter, historiske fakta og småsyrlige kommentarer ble omkranset av liflig felespill. Som melodien om Tinnemann som fikk hånden avkuppet av øvrigheta, men som stakk stumpen borti grua og som brukte intens sang på en bestemt melodi for å lindre smertene.

Fille-Sverige
Ingvar Skobba uttrykte undring over at 100 års jubileet for oppløsningen av unionen ikke har blitt markert med mer offisiell stas, men legger til at det nok er vanskelig for partiledere som Petersen og Stoltenberg å hylle unionsoppløsningen, for så å tale varmt om EU-medlemskap i neste sammenheng. Han redegjorde for hvordan de midtre og øvre bygdene i Telemark klart gikk imot den nasjonale strømmen, da svært mange her sa nei til kongedømme under folkeavstemningen i 1905. Under EU-avstemningene i 1972 og 1994 gjentok området seg som protestområde, med svært mange nei-folk. Siden arrangementet var en liten markering av unionsoppløsningen med Sverige, kunne ikke en munter Torgeir Straand dy seg for å fortelle at Myllarguten selv, Torgeir Augundsson (1801-1872), hadde svært lite til overs for svenskene.
- Fille-Sverige, jeg ville ikke hatt hele Sverige om jeg så fikk det, sa nemlig Myllarguten, siterte en knisende Straand.

 

 

 

 

Adresse: akkerhaugen.no, Veltavegen 7, 3812 AKKERHAUGEN, Norway                   

Webmaster: Johannes Akkrthaugen