INDEX

 INNHOLD:         

Historisk   oversikt 

Akkerhaugen i gamle dager     

Hva skjer på Akkerhaugen?

Visit Akkerhaugen

NÆRINGSLIV PÅ AKKERHAUGEN

JAKKs BLOGG

Skulpturparken

Country Music 

Norsk politikk

Heavy Metal på Akkerhaugen

Akkerhaugen Rockesamfunn

AKKERHAUGEN SJAKKLUBB

TROMMIS.NO

REVYTEATER        

 Tomter, hus, leiligheter, etc.

Akkerhaugen Skole

Akkerhaugen Sambruksanlegg     IDUNSHALL

Akkerhaugen Vel

Akkerhaugen Båtforening

BRYGGEBUA

Akkerhaugen Ballklubb

Akkerhaugen Bueskytterklubb

Norsjø Wakeboard Klubb

Akkerhaugen Nettvarehus

VÆRET PÅ AKKERHAUGEN

Feriehytter leiligheter, etc.

EGO-KODEN

Kultur - Musikk

Diverse fra Akkerhaugen

Sauar Friskole

Myllargutstugo og Kvernehuset

Myllargutfestivalen.no

M/S TELEMARKEN

Norsjø Hotell

Norsjø Ferieland

Norsjø Vandrehjem og ungdomssenter

Epleblomsten

Frukt -  Bær - Grønt  m.m.

Skandinavisk Bureau A/S

Ruddersafe Maritime Branch

 

 

Google

 

INDEX

PATMOS SKULPTURPARK

OG

BADESTRAND

 

 

PATMOS SKULPTURPARK, AKKERHAUGEN

ER SAUHERAD KOMMUNES 1000-årssted

 

 

 

SOMMERUTSTILLINGEN 2019

 

 

 

 

SOMMERUTSTILLINGEN 2018

Besøkende i parken

 

 

 

SOMMERUTSTILLINGEN 2017

         

                       Hilde Rodahl - " Vind "                         Lise Amundsen " Vilje til vekst "

     

               Norges Billedhoggerforening                     Fredrik Bråten - " Honoring Venus "

     

 

 

 

Skulpturparken åpnet lørdag 27. juni 2015

         

        

Utstillingen er som tidligere år et samarbeid med Norsk Billedhuggerforening.

Skulpturene  i år:

«Susanna i Badet" -

"Laksen" - Turid Storvik Malmedal

"Trappetrinn" - Håkon Anton Fagerås

"Drømmer" - Hilde Mæhlum    

"Jenta fra blokka" - Svein tore Kleppan

"4 frosker" - Nils Aasland

"Hoffnarr" - Frode Mikal Lillesand

  

 

 

SOMMERUTSTILLINGEN 2014

Åpnet Fredag 20. Juni

Ideen til skulpturparken hadde Erik Søndergaard (til venstre) med god hjelp av tidligere rådmann Peder Rekkedal

Følgende kunstnere deltar i år:

Øystein Bernhard Mobråten, Dag Skedsmo, Nils Aasland, Nico Wideberg, Oddmund Raudberget og Øyvind Storbækken

 

 

 

 

Sommerutstillingen 2009 åpnet lørdag 13. juni

med Lunde Trekkspillklubb og Magne & Bjarne Liljedal

  

Ny handicap-veg til parken

 

75.000,- kroner til Patmos !

Ifølge Telen 27/8 08 har Fylkesmannen i Telemark gitt tilskuddet, som skal brukes til universell utforming av skulpturparken.

 

 

Sommerutstillingen 2008 åpnet lørdag 14. juni  

Ordføreren åpner utstillingen

Musikk ved Lunde Trekkspillklubb

Russisk verdensmester spiller opp

Magne og Bjarne Liljedal

Oppvisning i bueskyting

ved Kristian og Åsmund Sundsvalen

 

Sakset fra Varden 11/6 2007

Kostbare skulpturer i Patmos-parken

Skulpturer med en samlet salgsverdi på to millioner kroner er på plass i skulpturparken Patmos på Akkerhaugen.


  KJELL AULIE                                                                                                                                                     ALLE FOTO: KJELL AULIE

  kjell.aulie@varden.no

 

BUKK: Ordfører Hans Sundsvalen ved "Bukk", salgsverdi: 400.000 kroner.

SAUHERAD Sommerens utstilling ble offisielt åpnet lørdag. Ordfører Hans Sundsvalen presenterte de sju skulpturene som kan beskues i parken, beliggende i praktfulle omgivelser helt ut mot Norsjø.

Kun en av kunstnerne har lokal tilhørighet. Det er Ferdinand Wyller som nylig har flyttet til Sauherad. Han stiller ut en bronseskulptur som han kaller "Tiden er inne". Øvrige skulpturer er "Gutt på gyngehest", signert Astrid Dahlsveen, "Et møte" (to stoler i granitt) av Kjersti Wexelsens Goksøyr, "Bruse" (en bukk) laget av Øystein Bernhard Mobråten, "Ballen" av Olav Orud, "Terra Mater" laget av Axel Wolf og "Eple" av Øyvind Åstein.

De sju skulpturene kommer i tillegg til de to faste skulpturene, "Portalen" og "Mann i båt". Årets skulpturutstilling i parken er den 15. i rekken. Kunstverkene er til salgs, men med priser fra 150.000 til 600.000 kroner, er disse neppe noe hvermannsen handler for å plassere i hagen.

 

 

Fra åpningen 2006 med ordføreren og

konsert med Bygdabilly Band

 

 

 

Et utvalg fra utstillingen 2006

NM I BUESKYTING BLE ARRANGERT PÅ AKKERHAUGEN 12.-13. august 2006

 

Badestranda ved skulpturparken

Et utvalg fra utstillingen 2005

Ny turistattraksjon på Akkerhaugen?

Sauherad Kommune

 

inviterte til åpent møte om resultat og planer fra prosjekt om kulturscene og fonteneanlegg på Akkerhaugen

i Idunshall torsdag 4. januar 07

Ca. 50 interesserte møtte opp og  planene ble godt mottatt av de fleste, men det ble stilt noen kritiske spørsmål med hensyn til parkeringsproblematikken som ikke var løst i forprosjektet.

Noen naboer var også skeptiske til lydnivået fra anlegget, men dette var løst med nye tekniske løsninger for lydanlegg, hvor lyden bl.a. blir konsentrert mot selve tribuneamfiet. Dersom dette ikke er nok vil tilskuerne få utlevert trådløse hodetelefoner ved inngangen.

En slik høring er viktig for lokalsamfunnet, slik at eventuelle misforståelser kan oppklares.

Ifølge Varden 25/1 07 er det dannet en protestgruppe blant innbyggerne på Norsjø-Tunet som frykter lydstøy og parkeringsproblemer i forbindelse med anlegget.

En representant fra denne gruppa må inviteres med i det videre prosjektarbeidet.

Wakeboard-anlegget på Norsjø Ferieland ble i sin tid møtt med store protester fra naboene, men nå i ettertid er det bare godord å høre.

Akkerhaugen er som kjent utpekt som satsingsområde for turisme, og anlegget vil således styrke de eksisterende reiselivsbedriftene på stedet og i Midt-Telemark forøvrig. Dessuten vil det bidra til fortsatt utvikling på Akkerhaugen, bl.a. vil det bli satset ca. 3 millioner på en oppgradering av veisystemet på Akkerhaugen Øst, som i dag er lite tilfredsstillende.

Vi håper prosjektet blir realisert, for som møtelederen sa, så ligger allerede to av våre nabokommuner klare til å overta prosjektet.

Etter diskusjoner med en del av de frammøtte på møtet, så er det bare for Sauherad Kommune å kontakte prinsesse Märtha Louise og gemal Ari Behn til innvielsen av Norges flotteste Lysfontene!

 

 

 

Befolkningen på Akkerhaugen føler seg lurt av protestgruppa mot kulturscenen

 

I Telen 14. februar kan vi lese følgende uttalelse fra protestgruppa:

”111 av de nærmeste naboene, og det skal bety 100 prosents oppslutning minus en person, har skrevet under en protestliste mot anlegget.”

akkerhaugen.no har fått mange henvendelser fra folk på lista som ikke mener de har skrevet under på noen protestliste. Ordet protest er ikke nevnt i underskriftslisten, i stedet står det bant annet: ” Underskriverne vil gi uttrykk for en positiv holdning til prosjektet, men samtidig kreve en grundig behandling av alle sider ved lokaliseringen, ” m.m.

Akkerhaugen Båtforening er positiv til alle prosjekter som kan øke aktiviteten i Østkanalen, og under våre båtførerkurs nylig ble de som ønsket mer informasjon om prosjektet bedt om å skrive under et opprop til Kommunen. Det ble på ingen måte opplyst om at dette var ment som en protest mot prosjektet!

111 av innbyggerne har ifølge underskriftslisten en positiv holdning til prosjektet, og det har kommet som et sjokk at aksjonsgruppa kaller listen et protestskriv i et følgebrev til kommunen. I brevet, som ikke ble forelagt underskriverne, står det blant annet:

” På vegne av alle beboere som har underskrevet vedlagte protestskriv, vil vi med dette på det sterkeste motsette oss et slikt anlegg lokalisert til Akkerhaugen.” Og lengre ned i brevet står det følgende: ” Dersom man ikke finner en alternativ lokalisering av vannshowet og ”Draumscenen”, skal kommunen vite at vi beboere vil ta alle midler i bruk for at dette tiltaket aldri blir realisert!”

At dette famøse brevet er skrevet av lederen i Øst Telemark Reiselivslag gjør ikke saken bedre. Er han ikke klar over at Norsjø Hotell og Norsjø Ferieland vil engasjere seg økonomisk i prosjektet, og som ser dette som en viktig satsing for turistnæringen i Sauherad?

Ifølge avisene er Bø og Nome kommuner positive til prosjektet, sammen med Sauherad.

Med en andel på kun 850.000,- kroner får Sauherad en investering på ca. 30 millioner, hvorav flere millioner går til infrastruktur, som utvidelse av renseanlegget, nytt veisystem i området, parkeringsplass i for eksempel grustaket, strandpromenade fra parken til Ferieland, bro over til øya Patmos med natursti over øya, i tillegg til selve Draumscenen.

En utvidelse av renseanlegget er viktig for stedet med hensyn til ny boligbygging, som igjen vil styrke skolen, nærbutikken, osv.

Skulle det vise seg at Draumscenen ikke bærer seg økonomisk og blir demontert og solgt, sitter allikevel Akkerhaugen igjen med den investerte infrastruktur og en scene som kan brukes til mindre arrangementer, som Viser ved Kanalen, Naringens sommerrevy, konserter, Kartfestivalen, osv..

 

Sakset fra TA 19/2 2007:

 

Naboaksjon møter motaksjon

Motstandere mot kulturscenen på Norsjø ved Akkerhaugen har gått på dørene og samlet underskrifter. Nå møter «protestantene» selv protester.

null

 Foto: tom w. reiersen

VIL HA SCENE:

- En kulturscene som den som er planlagt her ved Patmos er nettopp det en fattig kommune som Sauherad trenger, sier Bjørn Arve Skjeslien (til venstre) og Arne Steinar Myrvang.

- Folk som har skrevet under kan umulig ha blitt informert om hva de gunstige effektene en slik scene vil ha for en kommune som Sauherad, sier Bjørn Arve Skjeslien i Akkerhaugen Rocksamfunn.

Skjeslien representerer en gruppe som er svært positive til prosjektet.

FRA FEM TIL 111

Det var for litt over en uke siden at naboer til den planlagte kulturscenen gikk rundt på dørene hos folk på Akkerhaugen og samlet underskrifter mot prosjektet.

Det resulterte i 111 underskrifter.

Bjørn Arve Skjeslien stiller seg undrende til hva folk har fått vite av dem som har gått rundt med listene.

- En kan spørre seg hva slags informasjon folk fikk, eller om mange rett og slett der og da har følt det mest bekvemt å skrive under, sier Skjeslien.

Lista lå ute i den lokale butikken i tre uker. I løpet av den perioden samlet den fem underskrifter.

Uansett mener Skjeslien og medlemmene av rocksamfunnet at de positive sidene ved prosjektet må frem.

KOMMERSIELT

- Kultursceneplanene er radikale og nytenkende, samtidig som det har en kommersiell side. Det er akkurat hva fattige Sauherad trenger.

Skjeslien mener det ikke er vanskelig å tenke seg at et såpass stort anlegg vil tiltrekke seg andre typer aktiviteter.

- Scenen vil også gi et løft for lokale artister, som sikkert vil få tilbud om å varme opp for de større.

- Det handler om noen uker om sommeren i et område hvor det allerede myldrer av folk i sommermånedene.

Akkerhaugen Rocksamfunn holder til på Akkerhaugen stasjon og samler vel tretti mennesker.

Sceneplanene også har støtte fra country-klubben Hee Haw, som også holder til på Akkerhaugen stasjon.

- IKKE PROTEST

- Dette er ikke en protestaksjon, slik det er kommet frem i mediene men en bekymringsaksjon, sier en av initiativtagerne til underskriftskampanjen Knut Arve Kittilsen til TA.

Han ønsker en ny og grundigere utredning av prosjektet.

- Vi stiller oss ikke negativt til tiltaket som sådan, men ønsker å stille spørsmål ved om lokalisering på Akkerhaugen er gunstig.

- Det er klart at vi som naboer vil påvirkes av dette. Det er ikke en gang sikkert at besøkende på Norsjø Ferieland vil sette pris på et såpass spektakulært anlegg rett ved.

Kittelsen presiserer at lista ble lagt ut på butikken etter at man hadde gått rundt i nabolaget.

FAKTA:

Norsjø Kulturscene

Ved halvøya Patmos på Akkerhaugen

Omfattende sceneanlegg i sjøen beregnet for store forestillinger

Vann, lys og lasershow, det eneste i sitt slag i landet

Midt-Telemark-kommunene og fylkeskommunen er på glid

Prislapp: Cirka 30 millioner kroner,

kulturdepartementet bidrar med 60 prosent

 

 

 

FLERE PROTESTER MOT PROTESTENE !

Fra leserbrev i Telen 22/2 2007

 

 

Sakset fra Telen 14/2 2007

 

FLOTT: Draumscenen ved Patmos på Akkerhaugen, slik Midt Telemark Næringsutvikling og samarbeidspartnerne ser for seg den nye kulturscenen.

–Flytt det til Notodden

 

Slik kan det bli seende ut i bukta rett utenfor Patmos på Akkerhaugen om Norsjø Kulturscene blir etablert. 111 av de nærmeste naboene protesterer nå heftig. Dette vil de ikke ha rett utenfor stuedøra og soveromsvinduet sitt hele sommeren.

Tid Publisert: 14.02 10:43

Tekst: Kai Andersen
kai.andersen@telen.no
 

–Flytt det til Notodden. Til Heddalsvannet rett utenfor Notodden næringspark eller utenfor Vannfronten. Notodden har tross alt en infrastruktur og beliggenhet som kan ta imot denne store turistattraksjonen. Ut for næringsparken vil heller ikke anlegget forstyrre boligbebyggelse, sier for eksempel beboer Knut Arve Kittilsen på Akkerhaugen. Han blir en av de nærmeste naboene til det planlagte Norsjø kulturscene – en planlagt stor turistattraksjon som gjennom kraftig laserlys, musikk og forestillinger på scenen er tenkt å plassere Akkerhaugen på det nasjonale turistkartet.

Vil friske opp

111 av de nærmeste naboene, og det skal bety 100 prosents oppslutning minus en person, har skrevet under en protestliste mot anlegget. Det blir for mye bråk fra anlegget, for mye folk, for mye parkering rett utenfor stuedørene til folk – hele sommeren.

–Men å plassere det på Notodden vil være helt genialt for å "friske opp" Notodden – med et "post-industrielt image". Og den regionale næringseffekten kan vel bli den samme, sier nabo Knut Arve Kittilsen.

Interessert

Det er Midt-Telemark næringsutvikling, med næringsdirektør Wenche Hvattum i spissen, som driver prosjektet framover som et regionalt utviklingsprosjekt. Bø, Nome og Sauherad kommuner har så langt sagt seg prinsipielt interessert i prosjektet, uten at de så langt har hostet opp penger. Kulturdepartementet har sagt seg villig til å finansiere inntil 60 prosent av de anslåtte investeringene på 30 millioner kroner. Kommunene er tenkt å gå inn som eiere, mens de fire bedriftene Norsjø Hotell, Norsjø Ferieland, Bø Hotell og Tveito Maskin nå er i ferd med å gå sammen i driverselskapet "Draumscenen AS", som etter planen skal leie anlegget av det kommunale eierselskapet.

Spektakulært

Anlegget vil bli det eneste av sitt slag i landet – og vil kunne trekke tusener på tusener av turister. Det mener også Jan Sortland, leder for Øst Telemark Reiselivslag, som privat og som nærmeste nabo er en av de som har gått i spissen for protestaksjonen. Han har sett tilsvarende anlegg i Las Vegas flere ganger, men har i tillegg til sine sterke private betenkeligheter som nærmeste nabo på Akkerhaugen også flere faglige motforestillinger.

Les mer i papir eller pdf-utgaven av Telen.

 

Klippet fra TA 22/12 06

null  

Av: KJELL IVAR BORGEN

VANNPROSJEKT:

Utover i Akkerhaugsbukta er det storstilte planer for unikt fonteneanlegg.

Arbeidet med Norsjø Kulturscene er inne i en avgjørende fase

Prosjektet, som er kostnadsberegnet til 30 millioner kroner, er utpå nyåret på vei til Kulturdepartementet, men først må kommunene bekrefte at de vil bidra til å realisere prosjektet og at de vil være med på eiersida.

-BEKREFTELSE

-Vi ber derfor Nome kommune å behandle saken så raskt som mulig men før 20. januar. I første omgang ønsker vi en bekreftelse på at kommunen stiller seg positivt til prosjektet og vil aktivt bidra til å realisere dette. Deretter kan vi søke Kulturdepartementet, opplyser direktør Wenche Hvattum i Midt-Telemark Næringsutvikling as.

Hvordan eierskapet skal organiseres vil hun komme tilbake til dersom departementet støtter utbyggingen.

Attraksjonen vil være et spektakulært fonteneshow med spesialeffekter knyttet til vann. Dette vil bli det eneste showet i Norge av sitt slag og det vil kunne bli et nytt landemerke i regionen.

INSPIRERE

Anlegget inneholder fonteneanlegg som vil by på fonteneanlegg med vannvegg, hovedshow, kultur- og attraksjonsscene og publikumsanlegg. Fonteneshowet vil være rettet mot barnefamilien, noe som gjør at showet må være en dramaturgisk forestilling i tillegg til et rent lys-, vann- og lydshow.

Fontenen skal bli et eksempel på en vannbasert attraksjon som skal supplere Bø Sommarland og Telemarkskanalen som andre måter å oppleve vannverdenen i Midt-Telemark.

Ifølge forprosjektet, er meningen at kulturarenaen integrert med vannet skal inspirere til ny kreativitet og kunstnerisk utfoldelse i regionen, og skal etter tre år føre til minst fem store, regionale arrangement og minst 20 mindre, lokale arrangement.

20 METER

På kulturarenaen skal en ny forestilling etter tre år selge minst 30 000 billetter i sommersesongen.

Arenaen i seg selv skal inspirere kunstnere og amatører både fra Sauherad, Midt-Telemark og inn- og utland til nyskapende kulturytringer i den bokstavelig talt flytende overgangen mellom elementene ved Norsjø.

Maks høyde på fontene blir 20 meter. Fonteneveggen ligger 30 meter ut fra bakkant av scenen. Det legges til rette for at fonteneanlegget kan monteres og demonteres vår og høst. Pumpene må ha 50 cm fri vannhøyde over seg, ifølge forprosjektet, som er finansiert av Fylkeskommunen, Midt-Telemark Næringsfond as, Midt-Telemark Næringsutvikling, samt næringslivet i regionen, viser foreløpig utregninger på at prosjektet vil kost 27,8 millioner.

500 PLASSER

Amfiscenen skal fungere som en unik kulturarena som kan få fram både lokal kultur og som kan påta seg større regionale og nasjonale konsertarrangement og kulturarrangement. Dette kan være alt fra rockekonserter og klassiske konserter til opera, musikk spill, teater, dans og filmframvisning. Sceneanlegget vil kombineres med lys og fonteneanlegg avhengig av arrangement. Det vil også kunne tilpasses egne lys, lyd og vannshow som kan vises utenom hovedsesongen.

Anlegget dimensjoneres for 500 sitteplasser i et amfi plassert på land foran hovedscenen. Logistikken på land (parkering, tilkomst, parkmessig opparbeidet område etc) er beregnet ut fra publikumskapasiteten til sceneanlegget, men med muligheter til utvidelser.

 

 

Klippet fra Varden 3/12 2005

Slik kan ny lysfontene i Norsjø bli
 


 

 


Det lekes med tanken om en helt ny kulturscene med fontener og lysshow i Norsjø. Det skal være muligheter for å vise film på vannvegg, mens det pågår lysshow med skuespillere.

Turismen i Midt-Telemark trenger noe mer å støtte seg til enn Sommarland. I forbindelse med utarbeiding av ny næringsplan har næringen og et konsulentbyrå kommet opp med ideen om å skape en gedigen fontene. Eller rettere 10 fontener og en fem meter høy vegg av vann for projeksjon av film, for eksempel. Plassert i Norsjø på Akkerhaugen.

- Det finnes ikke noe liknende i Skandinavia, forteller direktør i Midt-Telemark næringsutvikling, Wenche Hvattum. Hun innrømmer glatt at det er spenstige planer. - Men folk i området har satset friskt før, påpeker hun.
- Vannorgel finnes i området, men dette blir større. Hun sier at de ikke har sett noe av det de tenker seg i virkeligheten, men har hentet ideer i Las Vegas og Disneyland blant annet. I intensjonsavtalen blir det foreslått at attraksjonen plasseres ute i Norsjø slik at den kan oppleves både fra båt og land. "Dette bør være en kveldsattraksjon som begynner rundt kl 23.00 om kvelden. Attraksjonen er et stort, spektakulært fonteneshow med vann, lys, filmeffekter, musikk og ulike spesialeffekter. Dette vil bli det eneste showet i Norge av sitt slag og det vil kunne bli et nytt landemerke i regionen", står det videre.

- Er dette realistisk?
- Det vet vi ikke ennå. Forprosjektet skal vise om det er mulig å gjennomføre, sier Hvattum. De har nå sendt papira til politikerne. Målet er at kommunestyrene skal si om dette er noe de står bak eller ikke i løpet av desember. Målet er å få det inn i fylkets handlingsplan for neste år.
- Ja, det er raskt innrømmer Hvattum.
I intensjonsavtalen blir det skissert et amfi med plass til 500 mennesker og at det blir to show hver kveld. Men Hvattum ser også for seg at kulturscenen kan brukes av andre til andre ting.
- Kråkebolla som nettopp ble vist i Bø ville være i sitt rette element her, påpeker hun. I intensjonsavtalen blir det også pekt på at dette kan være arena for Bluesfestivalen, Telemarkfestivalen og Viser ved Kanalen. Så langt er planene bare luftet med sistenevnte. Der blir de ikke avvist. Artistene setter stadig større krav til scenen de skal spille på, blir det påpekt.

- Det er de unge som er attraksjonskraften, mener Hvattum. I intensjonsavtalen blir det pekt på at man på denne måten kan gi de 300.000 turistene som besøker Sommarland en unik kulturopplevelse.
Kalkylen i intensjonsavtalen er på 21,5 millioner kroner. Pengene er skissert å komme fra kommuner, fylkeskommune, kulturdepartement og lån blant annet i Innovasjon Norge. De fleste av disse skal være orientert om planene og skal ha tatt svært godt mot dem. Teknologien til dette finnes. Hvattum understreker at dette bare er foreløpige tall. Hun synes det er spennende med nye ideer.
- Det er lett å tenke for smått, mener Wenche Hvattum.

 

 

INDEX- TILBAKE TIL STARTSIDEN

 

Adresse: akkerhaugen.no, Veltavegen 7, 3812 AKKERHAUGEN, Norway                   

Webmaster: Johannes Akkrthaugen