Vanskelig sak:

Vanskelig sak: Flere av formannskapsmedlemmene pekte på at skolesaken er svært vanskelig. Kommunestyret har siste ord i saken